Thời trang cao cấp EMSPO

CHÍNH SÁCH THẺ VIP

 

CHÍNH SÁCH THẺ VIP ÁP DỤNG CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI CÁC SHOWROOM EMSPO VÀ KHÁCH MUA HÀNG ONLINE

 

1. Thẻ VIP Silver

 

- Điều kiện: Khách hàng được cấp thẻ Vip Silver khi điểm tích lũy đạt 10 triệu trong vòng 01 năm.

- Ưu đãi: Giảm 10% trên hàng nguyên giá và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Silver khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng Emspo.

 

2. Thẻ VIP Gold

 

- Điều kiện: Khách hàng được cấp thẻ Vip Gold khi điểm tích lũy đạt 20 triệu trong vòng 01 năm.

- Ưu đãi: Giảm 15% trên hàng nguyên giá và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Gold khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng Emspo. 

 

3. Thẻ VIP Diamond

 

- Điều kiện: Khách hàng được cấp thẻ Vip Gold khi điểm tích lũy đạt 30 triệu trong vòng 01 năm.

- Ưu đãi: Giảm 20% trên hàng nguyên giá và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Diamond khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng Emspo

 

 

Chú ý: Hiệu lực và Duy trì thẻ

- Các loại thẻ trên không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác của Emspo, trừ những chương trình có quy định cụ thể.

- Thẻ có thời hạn một năm kể từ ngày được cấp.

- Điều kiện duy trì thẻ:

+ VIP - Silver: Mua hàng tối thiểu 3 triệu trong thời hạn 1 năm. 

+ VIP - Gold: Mua hàng tối thiểu 5 triệu trong thời hạn 1 năm. 

+ VIP - Diamond: Mua hàng tối thiểu 10 triệu trong thời hạn 1 năm.