Chính sách thẻ VIP 

I. CHÍNH SÁCH THẺ VIP ÁP DỤNG CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI CÁC SHOWROOM EMSPO

1. Thẻ VIP - Silver

- Điều kiện:

+ Khách hàng thường được cấp thẻ Vip Silver khi điểm tích lũy đạt 100 điểm (10triệu) trong vòng 01 năm.

+ Đặc biệt: khách hàng thường mua hàng 1 lần thanh toán 5 triệu hoặc 2 tháng đạt 60 điểm sẽ được cấp ngay thẻ Vip Silver.

- Ưu đãi: Giảm 10% khi mua hàng và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Silver khi mua hàng tại các Showroom của Emspo

2. Thẻ VIP - Gold

- Điều kiện:

+ Khách Vip Silver được cấp thẻ Vip Gold khi điểm tích lũy đạt 200 điểm (20triệu) trong vòng 01 năm hoặc tích lũy được 50 điểm (5 triệu) trong vòng 2 tháng liên tiếp kể từ ngày được cấp thẻ VIP Silver.

+ Khách thường được cấp thẻ Vip Gold khi tích lũy được 90 điểm (9 triệu) trong 01 lần mua hàng hoặc tích lũy được 100 điểm (10 triệu) trong vòng 3 tháng liên tiếp

- Ưu đãi: Giảm 15% khi mua hàng và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Gold khi mua hàng tại các Showroom của Emspo

3. Thẻ VIP - Diamond

- Điều kiện:

+ Khách VIP Gold được cấp thẻ Vip Diamond khi điểm tích lũy đạt 300 điểm (30triệu) trong vòng 01 năm kể từ ngày được cấp thẻ VIP Gold

+ Khách Vip Silver được cấp thẻ Vip Diamond khi điểm tích lũy đạt 150 điểm (15 triệu) trong vòng 02 tháng liên tiếp

+ Khách thường được cấp thẻ Vip Diamond khi tích lũy được 150 điểm (15 triệu) trong 01 lần mua hàng

- Ưu đãi: Giảm 20% khi mua hàng và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Diamond khi mua hàng tại các Showroom của Emspo

II. CHÍNH SÁCH THẺ VIP ÁP DỤNG CHO KHÁCH MUA HÀNG ONLINE

1. Thẻ VIP ONLINE - Silver

- Điều kiện: Khách hàng thường được cấp thẻ VIP ONLINE - Silver khi điểm tích lũy đạt 50 điểm (5 triệu) trong vòng 01 năm.

- Ưu đãi: Giảm 12% khi mua hàng và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Online.

2. Thẻ VIP ONLINE - Gold

- Điều kiện:

+ Khách VIP ONLINE - Silver được cấp thẻ VIP ONLINE - Gold khi tích lũy được 100 điểm (10 triệu) trong vòng 01 năm kể từ ngày được cấp thẻ VIP ONLINE - Silver

+ Khách thường được cấp thẻ VIP ONLINE - Gold khi tích lũy được 80 điểm (8 triệu) trong 01 lần mua hàng.

- Ưu đãi: Giảm 15% khi mua hàng và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Online.

3. Thẻ VIP ONLINE - Daimond

- Điều kiện:

+ Khách VIP ONLINE - Gold được cấp thẻ VIP ONLINE - Daimond khi tích lũy được 200 điểm (20 triệu) trong vòng 01 năm kể từ ngày được cấp thẻ VIP ONLINE - Gold

+ Khách VIP ONLINE - Silver được cấp thẻ VIP ONLINE - Daimond khi tích lũy được 100 điểm (10 triệu) trong vòng 02 tháng liên tiếp

+ Khách thường được cấp thẻ VIP ONLINE - Daimond khi tích lũy được 120 điểm (12 triệu) trong 01 lần mua hàng.

- Ưu đãi: Giảm 18% khi mua hàng và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Online.

Chú ý: Hiệu lực và Duy trì thẻ

- Các loại thẻ trên không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác của Emspo, trừ những chương trình có quy định cụ thể.

- Thẻ có thời hạn một năm kể từ ngày được cấp.

- Điều kiện duy trì thẻ:

VIP - Silver: Mua hàng tối thiểu 3 triệu trong thời hạn 1năm.

VIP - Gold: Mua hàng tối thiểu 4 triệu trong thời hạn 1 năm.

VIP - Diamond: Mua hàng tối thiểu 5 triệu trong thời hạn 1 năm.