CHÍNH SÁCH THẺ VIP Thời trang cao cấp EMSPO

CHÍNH SÁCH THẺ VIP

CHÍNH SÁCH KHÁCH VIP ÁP DỤNG CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI HỆ THỐNG SHOWROOM EMSPO VÀ KHÁCH MUA HÀNG ONLINE
HẠNG VIP ĐIỀU KIỆN QUYỀN LỢI
VIP SILVER Khách hàng khi tích lũy được 10.000.000đ trong vòng 01 năm. - Ưu đãi: Giảm 10% trên hàng nguyên giá và được tham gia chương trình đặc biệt dành cho khách Vip Silver khi mua hàng tại hệ thống showroom Emspo và mua hàng online.
VIP GOLD Khách hàng khi tích lũy được 20.000.000đ trong vòng 01 năm. - Ưu đãi: Giảm 15% trên hàng nguyên giá và được tham gia chương trình đặc biệt dành cho khách Vip Gold khi mua hàng tại hệ thống showroom Emspo và mua hàng online.
VIP DIAMOND Khách hàng khi tích lũy được 30.000.000đ trong vòng 01 năm. - Ưu đãi: Giảm 20% trên hàng nguyên giá và được tham gia chương trình đặc biệt dành cho khách Vip Diamond khi mua hàng tại hệ thống showroom Emspo và mua hàng online.
- Các ưu đãi dành cho khách vip trên không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác của Emspo, trừ những chương trình có quy định cụ thể.
       
* Hiệu lực và gia hạn hạng VIP
- Tất cả hạng vip được cấp có thời hạn hiệu lực sử dụng là 01 năm kể từ ngày được cấp.
- Điều kiện gia hạn hạng: Hạng vip được gia hạn khi hết thời hạn hiệu lực với điều kiện khách hàng:
HẠNG VIP VIP SILVER VIP GOLD VIP DIAMOND
ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ - Khách hàng phát sinh doanh thu 3.000.000đ trong 1 năm. - Khách hàng phát sinh doanh thu 5.000.000đ trong 1 năm. - Khách hàng phát sinh doanh thu 10.000.000đ trong 1 năm.
- Doanh thu của khách hàng trong 1 năm dưới 3.000.000đ => Hạng lẻ - Doanh thu của khách hàng trong 1 năm dưới 5.000.000đ => Hạng Vip Silver - Doanh thu của khách hàng trong 1 năm dưới 10.000.000đ
=> Hạng Vip Gold
popup

Số lượng:

Tổng tiền: